Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Ano ibig sabihin ng "Ang mga kanaka ay mamamayang amerikano lamang, ngunit hindi laging amerikano. Kawika lamang sila, datapuwa't hindi sila

Ano ibig sabihin ng "Ang mga kanaka ay mamamayang amerikano lamang, ngunit hindi laging amerikano. Kawika lamang sila, datapuwa't hindi sila kalahi"

Asked by: Guest | Views: 41
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

"Sila ang mga mamamayan sa amerika pero hindi talaga amerikana at wala ring lahing amerika marunong lang magsalita.
ex: Mga taong nag migrate sa USA."