Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Anong kategorya ng wika ang ginagamit sa tula? bakit kaya ito ginagamit? "KUNG ANG TULA AY ISA LAMANG"

Anong kategorya ng wika ang ginagamit sa tula? bakit kaya ito ginagamit? "KUNG ANG TULA AY ISA LAMANG"

Asked by: Guest | Views: 131
Total answers/comments: 0