Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Anong tawag sa nasasakupan ng isang lugar o bansa

Anong tawag sa nasasakupan ng isang lugar o bansa

Asked by: Guest | Views: 33
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

Ang tawag sa nasasakupan ng isang lugar o bansa ay "teritoryo"(territory sa wikang Ingles).