Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

anong uri ng pamahalaan na kung saan pinamumunuan ito ng maliit na pangkat na tao, na kung saan hindi kinokonsidera ang mga batas.

anong uri ng pamahalaan na kung saan pinamumunuan ito ng maliit na pangkat na tao, na kung saan hindi kinokonsidera ang mga batas.

Asked by: Guest | Views: 111
Total answers/comments: 0