Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

"Answer: 1. Ano-anu ang mga katangian ng isang epiko? 1. Matalingha o malalim ang mga pananalita sa epiko 2. Ang mga tauhan ay may bansag

Ano-anu ang mga katangian ng isang -

Asked by: Guest | Views: 8
Total answers/comments: 0