Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Answer:"Answer: Ang pag-aaral sa ekonomiks ay magpapaunawa sa atin na an gating pamumuhay sa pang-araw araw ay nakadepende sa ating kapwa.

bilang isang mag aaral,bakit mahalagang pag-aaraln mo ang ekonomiks?​ -

Asked by: Guest | Views: 53
Total answers/comments: 0