Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Answer:"Answer: sasali ito ay ibig sabihin ay ang gagawing mong bakuran sagot mo Explanation: carry on learning ⭐"

5. Magkakaroon ng bayanihan sa inyong Baranggay tinatawag itong "Bakuran Mo Sagot".​ Please help☹️ -

Asked by: Guest | Views: 1
Total answers/comments: 0