Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Aral sa kabanata 6 ng el fili

Aral sa kabanata 6 ng el fili

Asked by: Guest | Views: 27
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

"Noli Me Tangere Kabanata 6
“ Si Basilio”

Mga aral
Ang isa sa makukuhang aral sa kabanatang ito ay Huwag kang bibitaw sa iyong mga pangarap, Parang sa ginawa ni Basilio bilang isang bata at mayroong pangarap sa buhay nagtrabaho siya sa ibat-ibang tao, nagtiis ng gutom at hirap para lamang siya ay makapag-aral kahit nawalan siya ng ina at kapatid ay hindi siya nawalan ng loob nag-aral siyang mabuti para makamit niya ang kanyang mga minimithi sa buhay.
Ang pangalawang Aral na makukuha dito ay Huwag mong pansinin ang mga taong pilit na ibinababa ka upang huwag matupad ang mga pangarap mo sa buhay. Si Basilio bilang isang batang mahirap lamang na pumapasok sa paaralan ng naka tsinelas lamang ay nakaranas ng mga panghuhusga mula sa kapuwa nya kabataan at mga guro ngunit sa kanila ng lahat ng iyon kahit nasasaktan si Basilio ay patuloy siyang nagsikap sa kanyang pag-aaral naging tanyag siya sa kanilang paaralan at nagkamit din ng mga karangalan at medalya.
Ang pangatlong aral na makukuha ay, samamtalahin mo ang mga pagkakataon na merong mga taong tumutulong sa iyo upang tuparin ang iyong mga pangarap, Parangsi Bisilio hindi pinalampas ang pagkakataon na pinag-aral siya ni Kapitan tiyago kahit pa ang kapalit nito ay ang pagiging utusan niya, ginanawa niya ang lahat naging masipag siya at naging matiyaga kaya naman sobrang inituwa iyon ng matanda hanggang sa pinag-aral pa siya nito ng medisina.  

Ang mga tauhan sa Kabanata 6 ng Noli Me Tangere  
Si  Basilio – ang anak ni Sisa na nawala sa katinuan siya rin ang kapatid ni Crispin,inampon siya ni Kapitan Tiyago at pinag-aral at tuwing umuuwi sila sa San Diego ay palihim niyang Dinadalaw ang puntod ng kanyang ina sa kagubatan.
Si Crisostomo Ibarra- mistisong lalaki na tumulong sa kanyan upang mailibing ang kanyang ina.
Si Kapitan Tiyago- ang Matandang mayaman na umampon kay Basilio.
Si Tiya Isabel – Ang kasama ni Kapitan Tyago ng Makita sila ni Basilio.

Buksan ang link para sa karagdagang kaalaman

Ano ang pangayari sa Basilio sa kabanata 6 ng El Fili? brainly.ph/question/2130323

Kabanata 1 summarize el fili​ brainly.ph/question/2139500"