Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Bakit dapat pairalin ang disiplina sa lahat ng pagkakataon?

Bakit dapat pairalin ang disiplina sa lahat ng pagkakataon?

Asked by: Guest | Views: 34
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

Upang maka- iwas sa mga gulo. Sa disiplina rin nakabase ang pagkamamamayan at pagkamakatao ng isang tao. Ang pagiging disiplinado rin ay isang daan upang malugod ang mga tao sa atin.