Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Bakit kaya nagkaroon ng pagkainggit sa kapwa ang mga tao sa mundo magbigay ng dalawang dahilan -

Bakit kaya nagkaroon ng pagkainggit sa kapwa ang mga tao sa mundo magbigay ng dalawang dahilan -

Asked by: Guest | Views: 54
Total answers/comments: 0