Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Bakit mahalaga ang magkaroon ng pilipinisasyon sa pamahalaan sa ating bansa

Bakit mahalaga ang magkaroon ng pilipinisasyon sa pamahalaan sa ating bansa

Asked by: Guest | Views: 74
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

"Mahalaga ang Pilipinisasyon sa pamahalaan dahil mas karapatdapat naman pamunuan ng mga naninirahan sa bansa ang kanilang bansa.  

Mas maigi na mga Pilipino ang namamahala sa Pilipinas dahil  

alam nila kung ano ang nakakabuti at nakakasama para sa kanilang bansa,  
madali silang tulungan at pagkatiwalaan dahil magkadugo at magkakaisa ang mga Pilipino,  
para hindi magmukhang sinasakop pa rin ang Pilipinas kung mga dayuhan ang namumuno nito,  
ipinapakita nito ang pagiging nasyonalismo at pagkamakabayan ng mga Pilipino, at  
kilala ng kapwa Pillipino ang karapatdapat na maupo sa pwesto upang pangunahan ang bansa. Maipagmamalaki rin natin an gating sarili at an gating bansa dahil kaya natin itong pamunuan at pausbungin.

Tuklasin pa natin ang tungkol sa Pilipinasyon:

brainly.ph/question/489697

brainly.ph/question/1823886

brainly.ph/question/63244"