Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Bakit mahalagang gamitin ng tao nang tama ang isip at kolios-loob sa pagsasagawa ng moral na pagpapasiya

Bakit mahalagang gamitin ng tao nang tama ang isip at kolios-loob sa pagsasagawa ng moral na pagpapasiya

Asked by: Guest | Views: 52
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

"Answer:

Mahalagang gamitin ng tao nang tama ang isip at kilos-loob sa pagsasagawa ng moral na pagpapasiya dahil ang ating utak ang may kakayahang magisip, magpasiya at magdesisyon para sa ating buhay.  

Ang ating isip ang kumokontrol sa lahat, sa lahat ng ating pagpapasiya at pagdedesisyon, ito ang gumagabay sa atin para magisip ng mga bagay kung ito ay tama at mali. Ito rin ang ating ginagamit upang malawak nating maintindihan at malaman ang ating mga nagawang pasya at desisyon sa buhay. Mahalagang ang palaging pairalin at sundin ay ang ating isip o utak dahil ito ang gagabay sa atin sa mga tamang desisyong makakapagpasaya sa atin at makapagpapa-intindi sa atin na tama ang ating mga ginagawa at gagawin.

Mabuting Pagpapasiya

Ang mabuting pagpapasiya o pagdedesisyon ang dahilan kung bakit ang tao ay nakagagawa ng tama at naayon. Ito ay bunga ng mabuting malalim, kritikal at pagkamalikhaing pag-iisip sa mga bagay bagay na nararapat na humantong sa paggawa ng mabuti at tama.  

Mga Kahalagahan ng Mabuting Pagpapasiya
Nagiging maayos at mabuti ang mga desisyon sa buhay.
Nagkakaroon ng landas ang buhay na tinatahak.
Nakagagawa tayo ng mabuti para sa ating sarili at sa ating kapwa.
Nakaiiwas sa mga suliranin at mga problema.
Nasusunod ang mga pansariling kagustuhan basta naayon sa tama.
Nakakamit ang mga minimithi at pangarap sa buhay.
Nakararamdam ng saya at galak ng kalooban.

Mga dapat gawin bago magpasiya sa isang sitwasyon
Mangalap ng kaalaman.  
Magnilay-nilay sa mga nagawang mga aksyon.  
Humingi ng gabay sa Diyos .
Pag-isipan ng maraming beses ang gagawing aksyon o pasya.
Tayain ang pasya kung makabubuti para sa sarili at para sa lahat.
Huwag magpadalos dalos sa gagawing pasya, kailangan maging mapanuri at magkaroon ng malikhaing pasya bago gumawa ng aksyon.
Alamin muna ang magiging resulta o bunga ng gagawing pasya.

Para sa karagdagan pang kaalaman  magtungo sa mga link na nasa ibaba:

Ibig sabihin ng pagpapasya: brainly.ph/question/1898256

Mabuting Pagpapasiya: brainly.ph/question/1289842

#LetsStudy"