Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Bakit mahalagang pag aralan ang mga sitwasyong pang wika sa pilipinas

Bakit mahalagang pag aralan ang mga sitwasyong pang wika sa pilipinas

Asked by: Guest | Views: 43
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

Para alam natin kung ano ang nasa bansa natin at para magkaintindihan ang isa't isa. Para alam natin ang mga pinanggalinan at kultura ng bansa natin. Para rin alam natin ang iba't ibang diyalekto na nasa bansang pilipinas