Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Bakit mahalang ang sama-sama nating pagkilos upang sagipin ang ating mundo

Bakit mahalang ang sama-sama nating pagkilos upang sagipin ang ating mundo

Asked by: Guest | Views: 25
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

"Mahalaga ang sama-sama nating pagkilos upang sagipin ang ating mundo dahil madaling makamit natin ang ating layunin at para masagip natin ang mundo ng matagumpay.

That's all thank you. :)"