Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Bakit maraming pilipino ang tumututol sa pagtupad ng tributo

Bakit maraming pilipino ang tumututol sa pagtupad ng tributo

Asked by: Guest | Views: 46
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

Dahil ito ay sapilitang kontribusyon na kinukuha sa ating mga Pilipino.Mahihirapan tayong Pilipino dahil ito ay SAPILITANG KONTRIBUSYON NA KINUKUHA SA TING MGA PILIPINO.