Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Bakit maraming tao ang naninirahan sa kagubatan

Bakit maraming tao ang naninirahan sa kagubatan

Asked by: Guest | Views: 28
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

Dahil natutugunan ng partikular na lokasyong iyon ang kani-kanilang pangangailangan tulad ng tubig na umaagos sa mga ilog sa bundok, Pagkain na nakukuha sa mga puno, Ligaw na halaman at mga hayop, Tirahan na maari nilang gawin mula sa mga trosong galing sa puno, at hindi na sila kinakailangang magbayad ng buwis dahil di na sila gagamit ng kuryente o magbabayad ng amilyar sa lupa. :D