Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Bakit mas matapat pa ang mga paring regular kaysa paring sekular

Bakit mas matapat pa ang mga paring regular kaysa paring sekular

Asked by: Guest | Views: 39
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

pag regular kasi mas na seryoso at pag sekular medyo hindi sya gaano seryoso