Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Bakit pinadala ni Achilles sa giyera ang matalik na kaibigang si Patroclus?

Bakit pinadala ni Achilles sa giyera ang matalik na kaibigang si Patroclus?

Asked by: Guest | Views: 50
Total answers/comments: 0