Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Basahing mabuti ang bawat pahayag. Ilagay sa loob ng bilog ang star kung ikaw ay sumasang-ayon at -

Basahing mabuti ang bawat pahayag. Ilagay sa loob ng bilog ang star kung ikaw ay sumasang-ayon at -

Asked by: Guest | Views: 31
Total answers/comments: 0