Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Bilang isang anak paano mo maipapakita ang iyong paggalang sa kaugalian o tradisyon ng iyong pamilya

Bilang isang anak paano mo maipapakita ang iyong paggalang sa kaugalian o tradisyon ng iyong pamilya

Asked by: Guest | Views: 83
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

"sa pamamagitan po ng:
*ipagmamalaki ko po ito sa aking mga kaibigan
*ibabahagi o ituturo ko po ito sa aking mga kaibigan
*lagi ko po itong gagawin"