Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Bilang isang anak,paano mo maipapakita ang paggalang sa tradisyon ng inyong pamilya

Bilang isang anak,paano mo maipapakita ang paggalang sa tradisyon ng inyong pamilya

Asked by: Guest | Views: 110
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

bilang isang anak ay rerespituhin ko at susundin ang mga Gawain o ang tradisyon ng among pamilya