Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Dahilan ng pagkakaroon ng sapilitang paggawa

Dahilan ng pagkakaroon ng sapilitang paggawa

Asked by: Guest | Views: 34
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

Upang mabilisan mapasunod ng mga espanyol ang ating mga ninuno