Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Dalawang naging lider ng bansang kanluran?

Dalawang naging lider ng bansang kanluran?

Asked by: Guest | Views: 21
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

"Kilala ang Asya bilang pinaka malaking kontinente sa mundo at ito ay binubuo ng iba’t ibang bansa na malaki ang naging ambag sa kasaysayan ng daigdig. Ilan sa mga bansa sa Kanlurang Asya ay Afghanistan, Bahrain, U.A.E., Turkey, Saudi Arabia at iba pa.

Ilan sa mga naging lider ng iba’t ibang bansa sa Kanlurang Asya ay naging bahagi at hinubog hindi lang sa kasaysayan ng Asya kundi maging ang mundo. At ang dalawang naging lider ng bansang kanluran ay sina Ibn Saud ng Saudi Arabia at Mustafa Kemal Ataturk ng Turkey.

Si Ibn Saud ay ang pinaka unang hari ng bansang Saudi Arabia. Nagawang ipagtanggol ni Haring Ibn ang kanyang nasasakupan nuong Una at Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Sa ilalaim din ng kanyang pamumuno umayos at nahinto ang mga hindi magandang gawain sa Mecca tuwing panahon ng pilgrimage.

Nakamtam naman ng Turkey ang kalayaang hinahangad sa ilalim ng pamumuno ni Mustafa Kemal Ataturk. Matapos tumali ni Mustafa Kemal Ataturk sa napag-usapang kasunduan ng Italy at France na pagisahin na lamang ang mga basang gaya ng France, Armenia, Britain, Turkey at Greece."