Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Dalawang uri ng migrante

Dalawang uri ng migrante

Asked by: Guest | Views: 21
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

Ang dalawang uri ng migrante ay ang pansamantalang migrante o panandaliang pagtira lamang at ang ikalawa ay permanenteng migrante o ang pangmatagalan o permanteng paglipat sa isang lugar upang doon na manirahan ng tuluyan.