Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Explain malayo sa kanya ang ibang daigdig ito ang lipunan ng mga nakabakya ng nagsisipagsalita ng katutubong wika.

Explain malayo sa kanya ang ibang daigdig ito ang lipunan ng mga nakabakya ng nagsisipagsalita ng katutubong wika.

Asked by: Guest | Views: 29
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

"Una ay, ito ay nangangahulugang ikaw ay nasa isang lugar o bansang  malayo sa mga pagbabago. Ikaw ay nasa isang lugar na payak ang pamumuhay na hindi pa nabahiran ng kahit anong impluwensya ng  mga dayuhan.  

Ikalawa, ikaw ay nasa isang rural na lugar na kung saan  ang modernisasyon ay hindi pa natutunghayan. Walang bahid  ng ibang sibilisasyon mula sa ibang nasyon at walang ibang jargon kung  hindi katutubong wika lamang."