Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

"Gumawa ng 3 talata tungkol sa mga teoryang pinagmulan ng pilipino. unang talata:Sumulat ng isang magandang panimulan para sa sanaysay na

"Gumawa ng 3 talata tungkol sa mga teoryang pinagmulan ng pilipino. unang talata:Sumulat ng isang magandang panimulan para sa sanaysay na bubuohin. ikadalawang talata::isa isahin ang mga teoryang iyong natutunan. bigyan ng maikling paliwanag ang bawat isa. ikatlong talata: ibigay ang iyong pangkalahatang at paglagom tungkol sa mga teoryang natutunan. banggitin kung alin sa teorya ang sa palagay mo ay kanipaniwala"

Asked by: Guest | Views: 168
Total answers/comments: 0