Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Halimbawa ng disiplina na tanong

Halimbawa ng disiplina na tanong

Asked by: Guest | Views: 24
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

"Ang isang tanong ay maaring magpahayag ng disiplina kapag ginamitan ito ng Po at Opo na syang tanda ng paggalang dito sa Pilipinas. Samantala, kung nais nating maging disiplinado sa pagtatanong nang hindi gumagamit ng Po at Opo, maaaring tayong gumamit ng wastong salitang pantukoy at hanay ng salita sa magalang na pamamaraan

Mga Halimbawa :

Binibini, maaari bang magtanong?

Ginoo, nakita mo ba ang pulang sasakyan na dumaan?

Matindi ang sikat ng araw, mayroon ka bang dalang payong? Maari ko bang hiramin?"