Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Halimbawa ng padaplis

Halimbawa ng padaplis

Asked by: Guest | Views: 15
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

Ang padaplis ay isang paraan ng pagpapatama o pahapyaw na pag aabot ng isang impormasyon nang hindi direkta sa taong tinutukoy. Isang halimbawa nito ay ang paglalathala ng artikulo sa isang editoryal. Bagama't tinutukoy sa isang editoryal ang problema o ang isyu, hindi tuwirang tinutukoy ang taong pinatutungkulan nito.