Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Halimbawa ng quatrain

Halimbawa ng quatrain

Asked by: Guest | Views: 28
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

"Sa Aking Mga Kabata

Kapagka ang baya’y sadyang umiibig

Sa kanyang salitang kaloob ng langit,

Sanlang kalayaan nasa ring masapit

Katulad ng ibong nasa himpapawid.

Pagka’t ang salita’y isang kahatulan

Sa bayan, sa nayo’t mga kaharian,

At ang isang tao’y katulad, kabagay

Ng alin mang likha noong kalayaan.

Ang hindi magmahal sa kanyang salita

Mahigit sa hayop at malansang isda,

Kaya ang marapat pagyamaning kusa

Na tulad sa inang tunay na nagpala.

Ang wikang Tagalog tulad din sa Latin

Sa Ingles, Kastila at salitang anghel,

Sapagka’t ang Poong maalam tumingin

Ang siyang naggawad, nagbigay sa atin.

Ang salita nati’y huwad din sa iba

Na may alfabeto at sariling letra,

Na kaya nawala’y dinatnan ng sigwa

Ang lunday sa lawa noong dakong una."