Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Halimbawa ng sitwasyon na nagpapakita ng mga kilos na maituturing na makatao at dapat mapanagutan

Halimbawa ng sitwasyon na nagpapakita ng mga kilos na maituturing na makatao at dapat mapanagutan

Asked by: Guest | Views: 95
Total answers/comments: 0