Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Halimbawa tuntunin na dapat sundin sa ospital

Halimbawa tuntunin na dapat sundin sa ospital

Asked by: Guest | Views: 36
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

susundin ang mga tuntunin ng ospital dahil para naman ito sa ating ikakabuti