Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Ilan ang sukat ng tulang babang luksa

Ilan ang sukat ng tulang babang luksa

Asked by: Guest | Views: 26
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

"Ang babang luksa ay isang kaugaliang Pilipino kapag may namamatay. Dito inaalala ng mga kapamilya at kaanak ang yumao makalipas ang isang taon mula noong pagkamatay. Ang tulang Babang Luksa ay pagsasalin ni Olivia Dantes sa wikang Filipino ng tulang Pabanua na isinulat ni Diosdado Macapagal sa wikang Kapampangan. Labindalawa (12) ang sukat ng tulang ito dahil mayroon itong labindalawang pantig sa bawat linya, na siya ring nagbibigay ng ritmo sa mambabasa.

Narito ang unang taludturan at ang pagpapantig ng bawat taludtod:

    I-sang ta-on nga-yon ng i-yong pag-pa-naw. [12]

    Ti-la ka-ha-pon lang nang i-ka'y lu-mi-san; [12]

    su-ba-lit sa a-kin ang ta-nging na-i-wan  [12]

    ma-nga a-la-a-lang di-ma-li-li-mu-tan.  [12]

Ganito rin ang sukat sa iba pang mga saknong ng tula.

Para sa higit pang pagpapahalaga at pagpapalalim sa tulang Babang Luksa, sundan ang mga link na ito:

brainly.ph/question/457123

brainly.ph/question/295740

brainly.ph/question/448989

brainly.ph/question/1869896"