Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Ilista ng mga gawing na tumutukoy sa lakas ng kalamnan at katag ng kalamnan

Ilista ng mga gawing na tumutukoy sa lakas ng kalamnan at katag ng kalamnan

Asked by: Guest | Views: 65
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

"Ang lakas ng kalamnan ay pagkakaroon ng kakayahan na humila o tumulak ng mabigat na bagay. Ang tatag ng kalamnan naman ay pagkakaroon ng kakayahang humila o tumulak ng mas magaang bagay nang paulit- ulit, o mas matagal na panahon. Ang mga kakayahang ito ay dapat na taglayin ng isang bata. May ibat-ibang gawain o exercise na tutulong upang malinang ang lakas at tatag ng kalamnan. Maaring simple ang mga gawaing ito upang mas mapadali ang paglinang.  

Mga Activity na Tutulong upang Malinang ang Lakas ng Kalamnan

Ang mga sumusunod na activity ay tutulong upang malinang ang lakas ng kalamnan:

Pagtalon
Pagbalanse
Pag-sprint
Pag-tumbling
Pagtulak
Pagbuhat
Pag-akyat

Mga Activity na Tutulong upang Malinang ang Tatag ng Kalamnan

Ang mga sumusunod na activity ay tutulong upang malinang ang tatag ng kalamnan:

Wall Climbing
Crab push-ups
Curl ups
Planking
V-Sit
Wall Push ups
Wall Sit
Flexing
Arm Hang

Karagdagang Impormasyon:

Ano Ang tatag ng kalamnan: brainly.ph/question/8996861

Ilarawan ang lakas ng kalamnan​: brainly.ph/question/8873768

Isulat sa tsart ang mga gawaing makikita sa Physical Activity: brainly.ph/question/8727603"