Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Intensyon sa komunikasyon

Intensyon sa komunikasyon

Asked by: Guest | Views: 29
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

Makapag bahagi ng kaalaman, makapag bahagi ng saloobin, makapag ugnay ng mga tao, kultura, at paniniwala, uoang matuto ang mga tao, upang mas maging mabisa ang mga paglalarawan at pagpapahayag, makakatulong sa pag linang ng ating talento, pagiisip, at ugali. Makakatulong sa pag linang at pag tuklas ng katotohanan. Upang malayang maibahagi at masabi ang atin kailangan.