Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Ipaliwanag ang diyos ay hindi gumawa ng wala sa kanyang plano

Ipaliwanag ang diyos ay hindi gumawa ng wala sa kanyang plano

Asked by: Guest | Views: 55
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

"Answer:

Totoo ba na ang Diyos ay hindi gumawa ng wala sa kanyang plano?

Oo. Ito ay totoo. Ang Diyos ay makapangyarihan at malawak ang kanyang kaisipan. Lahat ng sitwasyon, pangyayari at pinagdadaanan natin ay kanyang plano. Ang kailangan lamang natin ay magtiwala at maniwala sa kaniyang magagawa at gagawin sa atin. Tayo ay kanyang nilikha at tayo ay kanyang mga anak. Hindi nya tayo pababayaan sa ating mga pinagdadaanan o ano mang sitwasyon ang mayroon tayo ngayon. Nais lamang niya na tayo ay lumapit at tumawag sa kanyang pangalan at tayo ay hindi niya bibiguin.

Kung nais mo pang makabasa ng iba pang detalye tungkol sa paksang ito, maaari mo ring i-click ang mga links na ito:

Activity: Read and understand Genesis 2:18-25: brainly.ph/question/2719456
What is the benefit of trusting God to use you in a plan?: brainly.ph/question/271153

#LetsStudy"