Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Is a sa mga haligi ng Islam na tumuukoy sa pag-aayuno sa panahon ng Ramadan

Is a sa mga haligi ng Islam na tumuukoy sa pag-aayuno sa panahon ng Ramadan

Asked by: Guest | Views: 56
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

Ang haligi ng Islam na tumutukog sa pag aayuno sa panahon ng ramadan ay sawm.