Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

"Isulat ang M sa linya kung may katotohanan o nangyayari sa tunay na buhay ang pahayag at MK kung hindi makatotohanan o likhang-isip lamang.

"Isulat ang M sa linya kung may katotohanan o nangyayari sa tunay na buhay ang pahayag at MK kung hindi makatotohanan o likhang-isip lamang. Sa mga linya sa ibaba ay isulat ang iyong paliwanag para sa iyong napiling sagot. 4. pagtalon sa pusod ng dagat ng magkasintahan habang magkatali ang mga kamay bilang patunay ng kanilang wagas na pag iibigan Ipaliwanag:"

Asked by: Guest | Views: 173
Total answers/comments: 0