Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Isulat ang T kung tama ang pahayag at M kung mali. _____ 1. Madalas maranasan ang bagyo sa -

Isulat ang T kung tama ang pahayag at M kung mali. _____ 1. Madalas maranasan ang bagyo sa -

Asked by: Guest | Views: 84
Total answers/comments: 0