Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

ito ay pangyayari kung saan nagkakaroon ng kabuluhan ang anomang salita o pahayag ng indibidwal kung ito ay nailulugar sa loob ng lipunanat

ito ay pangyayari kung saan nagkakaroon ng kabuluhan ang anomang salita o pahayag ng indibidwal kung ito ay nailulugar sa loob ng lipunanat itinatalastas sa kausap o grupo ng mga tao.

Asked by: Guest | Views: 107
Total answers/comments: 0