Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Kahalagahan ng pananaliksik sa sarili at sa pamilya?

Kahalagahan ng pananaliksik sa sarili at sa pamilya?

Asked by: Guest | Views: 57
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

"Ang paggawa ng pananaliksik, simple man o komplikado  ay nakakatutulong upang mas maintindihan natin ang  kahit ang mga simpleng bagay na hindi natin pinapansin  o maaaring dati'y walang kasagutan ngayo'y nabibigyang   pansin. Ang mga bagay na ito ay nakakadagdag sa kaalaman   at kalauna'y sa pag-unlad ng sarili na makakaapekto  rin sa pag-unlad ng pamilyang kinabibilangan niya.

Ang pananaliksik din ang nagiging daan sa paghubog ng isang  mamamayan tungo sa pag-asenso at pag-angat ng kanyang estado na nakakaragdag sa modernisasyon ng bansa."