Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Kahulugan ng ekwilibriyo sa pamilihan

Kahulugan ng ekwilibriyo sa pamilihan

Asked by: Guest | Views: 47
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

"Kahulugan ng Ekwilibriyo sa Pamilihan

Ang ekwilibriyo sa pamilihan ay tumutukoy sa isang sitwasyon o kaganapan kung saan magkapareho o magkatugma ang dami at kayang bilhin ng mamimili sa dami at kayang ipagbili ng mga prodyuser.

Ang ekwilibriyo sa pamilihan ay nagaganap kapag walang surplus o shortage na nangyayari dahil nagtugma, nagkasundo o nagbalanse ang gusto at kayang bilhin ng mamimili sa bilang at dami ng kayang ipagbili ng prodyuser.

Sa madaling salita,

Quantity demanded = quantity supplied

Sa ekwilibriyo na ito, nagkakasundo ang mamimili at prodyuser sa presyo at bilang o dami ng produkto o kalakal.

Paano nagaganap ang ekwilibriyo sa pamilihan?  brainly.ph/question/452039

Kailan masasabing mayroong ekwilibriyo sa pamilihan? brainly.ph/question/228503

Paano nagkakaroon ng gampanin ang presyo upang magkaroon ng ekwilibriyo sa pamilihan brainly.ph/question/441834

#BetterWithBrainly"