Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Kahulugan ng nginungusuan

Kahulugan ng nginungusuan

Asked by: Guest | Views: 58
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

Nginungusuan - ito ay isang uri ng facial gestures na maaaring itinuturo ang isang tao o bagay gamit ang nguso. Subalit maaari din itong nangangahulugan na humihingi ng halik ang gumagawa nito depende sa sitwasyon.