Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Kahulugan ng paningit

Kahulugan ng paningit

Asked by: Guest | Views: 33
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

"Ang paningit ay tinatawag ding ""ingklitik"" na ang ibig sabihin ay ito ang tawag sa mga katagang isinama sa pangungusap upang higit na maging malinaw ang kahulugan nito.

Ginamit din ito sa pagpapalawak ng mga pangungusap.

Mga halimbawa ng mga salitang paningit o ingklitik ay man, naman, kaya, kasi, yata, sana, tuloy, nang ba, pa, muna, pala at iba pa.

Halimbawa ng paningit o ingklitik sa pangungusap:

Dumami yata ang mga tao.

-Ang paningit o ingklitik dito ay ang salitang yata. Ang ibig sabihin ng pangungusap ay palagay na dumami ang tao."