Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

KAPAG TUMULONG AKO SA GAWAING BAHAY ANO ANG AGARANG EPEKTO

KAPAG TUMULONG AKO SA GAWAING BAHAY ANO ANG AGARANG EPEKTO

Asked by: Guest | Views: 41
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

"1.Makakaiwas sa sermon ng magulang
2.Makakaligtas sa anumang mga sakit tulad.ng Dengue,lagnat at iba pa.
3.Isa ring uri ng pag-eehersisyo ang paglilinis ng bahay.
4.Magiging malinis tingan ang inyong tahanan dahilan para makaramdam ka na ang sarap matulog o umuwi dito.
5.Naiiwasan gumamit ng gadgets"