Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Konklusyon batay sa paghahambing ng munting pagsinta at dahil sa anak

Konklusyon batay sa paghahambing ng munting pagsinta at dahil sa anak

Asked by: Guest | Views: 50
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

Munting Pagsinta at Dahil sa Anak ay umiikot sa ideya ng pagmamahal. Kung saan ang pagmamahal ang nangingibabaw at tila pinakamataas na bagay sa lahat ng iba pa. Kaya naman ay maraming napukaw dito.