Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

kung bibigyan ka ng libreng limang oras para gawin ang gusto mo? saan mo ito gagamitin o paano mo ito gugugulin?

kung bibigyan ka ng libreng limang oras para gawin ang gusto mo? saan mo ito gagamitin o paano mo ito gugugulin?

Asked by: Guest | Views: 122
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

gagamitin ko ito para maka aral para sa susunod na klase dahil Alam Naman natin ngayon na mabilisan na Ang lahat na mga assignment na ibinibigay sa atin ngayon.