Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon na madagdag ng isa pang salik ng produksyon, ano iyon at bakit? ​ -

kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon na madagdag ng isa pang salik ng produksyon, ano iyon at bakit? ​ -

Asked by: Guest | Views: 58
Total answers/comments: 0