Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Kwento ng habilin ng ina?

Kwento ng habilin ng ina?

Asked by: Guest | Views: 15
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

"Ang Mga Habilin Ng Ina

Ni Magdalena G. Jalandoni

Si Crispin ay sampung taong gulang pa lamang ng siya ay maulila sa kanyang pinakamamahal na ina. Bago ito namatay ito ay ay nag iwan ng mga habilin sa kanya. Siya ay lumaking mag-isa.

Sa kanyang pang araw-araw na pamumuhay ang bilin ng kanyang pinakamamahal na ina ang kanyang gabay at ang mga ito ay kanyang isinasakatuparan.

Siya ay namasukan sa isang mayamang amo, Tuwing umaga ang kanyang amo ay bumibili ng gatas ngunit isang araw natapon ni Crispin ang gatas ng kanyang amo na nagkakahalaga ng singkwenta sentimos.

Dahil sa pangyayaring iyon si Crispin ay natakot at nanginig.  

Kung kaya siya ay nag-isip na palitan na lamang ang gatas. Umutang siya ng gatas sa nagtitinda nito ngunit isang malaking suliranin sa kanya ay kung paano niya babayaran ang gatas na inutang.

Isang solusyon ang kanyang ginawa, labag man ito sa kanyang kalooban at habilin ng kanyang ina. Siya ay nang umit  sa kanyang amo ng singkwenta sentimos upang ipambayad sa gatas na kanyang inutang.

Pagkalipas ng ilang araw si Crispin ay nagtungo sa simbahan upang siya ay manalangin, kanyang napagtanto ang kamaliang kanyang nagawa. Isang salungat sa mga habilin ng kanyang ina.

Pagkagaling sa simbahan siya ay pumunta sa kanyang amo at kanyang ipinagtapat ang kanyang nagawang kasalanan.

Imbis na magalit ang kanyang amo ay yumakap sa kanya at nag-wikang siya ay pagkakatiwalaan nito.

Si Crispin ay pinag-aral ng kanyang amo, lumaki siyang matalino, maka-Diyos at mapagkakatiwalaan.

 

I-Click ang mga links para sa karagdagang impormasyon:

brainly.ph/question/987006

brainly.ph/question/1751427

brainly.ph/question/89655"