Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Law of demand tagalog

Law of demand tagalog

Asked by: Guest | Views: 28
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

"Ito ay batas ng demand. Isinasaad ng Batas ng Demand na mayroong inverse o magkasalungat na
ugnayan ang presyo sa quantity demanded ng isang produkto. Kapag tumaas ang
presyo, bumababa ang dami ng gusto at kayang bilhin; at kapag bumaba ang presyo,
tataas naman ang dami ng gusto at kayang bilhin (ceteris paribus)."