Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Limang halimbawa ng batas sa tahanan

Limang halimbawa ng batas sa tahanan

Asked by: Guest | Views: 27
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

"do chores before playing
do assignment before playing
sleep in the afternoon
sleep early
wake up early

============================================================================

gumawa ng mga gawaing-bahay bago maglaro
gawain ang homework bago maglaro
matulog sa hapon
matulog ng maaga
gumising nang maaga"